Formalności a doradztwo nieruchomości

Przy sprzedaży, czy kupnie mieszkania, należy się nastawić, iż będziemy podpisywać szereg umów i dokumentów. Czasem może się to wydawać bardzo trudne. Nie znając się na prawie i finansach, można łatwo dać się oszukać. Stąd coraz więcej osób korzysta z pomocy doradztwa nieruchomości, które może nam pomóc we wszelkiego rodzaju procedurach.

W takich wypadkach można liczyć na pomoc zarówno w negocjacjach z kontrahentem, jak i sporządzeniu protokołu uzgodnień oraz zewidencjonowaniu wszelkiej potrzebnej dokumentacji. Doradca jest również w stanie zweryfikować nieruchomość, którą klient planuje kupić. Jest w stanie poradzić w kwestiach finansowych. Ponadto doradca pomoże sporządzić umowę przedwstępną a także umowę sprzedaży, czyli akt notarialny. Są do niego wymagane następujące dokumenty: zaświadczenie z administracji, że nie jest zadłużone w opłatach, zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o tym, że nikt nie jest zameldowany w mieszkaniu, zaświadczenie z banku o udzielonym kredycie mieszkaniowym (chyba, że płatność odbywa się w gotówce), wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży nieruchomości, dowód osobisty, NIP oraz PESEL. Wypisane. Przy korzystaniu z pomocy doradztwa nieruchomości zebranie wszystkich tych dokumentów leży w obowiązku doradcy. Musi on poinformować o wszystkim, co jest wymagane swoich klientów oraz pomóc u notariusza. Jest to bardzo przydatna pomoc. Na koniec doradztwo zapewni nadzór nad przekazaniem nieruchomości oraz zajmie się sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.